BKC Gračanica

BKC Gračanica

Svoj redovni program,Radio Gračanica, kao općinsko radio-difuzno glasilo,koje je osnovala Opštinska konferencija Socijalističkog narodnog naroda Gračanica, počela je emitirati od 01.03.1969.godine

Address : 111.gračaničke brigade br.1, 75320 Gračanica

Email : radio.grac@bih.net.ba

Phone : 035 703 500

🎶🎶🎶 👍