Magic FM

Magic FM

Най-добрата музика.Magic FM е неполитическа, търговска радиостанция, ориентирана към широка аудитория на възраст между 20 и 60 години. Каналът е на софийския пазар от средата на 2001 г. Започва като "Атлантик", а от април 2010 г. променя името си на Magic FM, но запазва изцяло програмните си характеристики и цялостното си звучене.

Address : ул. Сребърна 21 София

Email : office@bssmedia.bg

Phone : +359 2 809 1001

🎶🎶🎶 👍