Κρητόραμα FM

Playing:
1 2 3
Κρητόραμα FM

Ζωντανή παραδοσιακή εκπομπή που στηρίζεται στις μουσικές επιλογές των ακροατών μέσω των τηλεφωνημάτων τους κατά την διάρκεια της εκπομπής.

Email : kritorama96@gmail.com

Phone : Τηλέφωνο: 2813-017249

🎶🎶🎶 👍