Radio 92 FM

Playing:
1 2 3
Radio 92 FM

Radio 92FM usmjeren je gotovo u cijelosti na lokalni sadržaj, ali program će uključivati i sve temeljne informativno-obrazovne sadržaje koji su od specifičnog i relevantnog značenja ili interesa za slušatelje na tom koncesijskom području.

Address : Adresa: Petra Krešimira IV 12, 35000 Slavonski Brod

Email : [email protected]

Phone : Telefon: +385 35 416 200

🎶🎶🎶 👍