Radio Dunav

Playing:
1 2 3
Radio Dunav

RADIO DUNAV je od 18. maja 1998. godine počeo da emituje program pod sadašnjim, novim imenom u okviru preduzeća «DIFUZIJA» d.o.o. i sa odašiljačem snage 1 kW na novoj, gradskoj frekvenciji 101,5 FM. Osnivači RADIO DUNAVA su zaposleni (50%), Zajedničko veće opština (25%) i Srpski demokratski forum iz Zagreba (25%). Ekipa od 9 stalno zaposlenih je u početku stvarala 12 časova sopstvenog programa, da bi tokom godina i modernizovanjem emisionog i montažnog studija danas emitovala 24 časa, najvećim delom sopstvenog programa.

Address : Adresa: Eugena Kvaternika 1 32 000 VUKOVAR

Email : [email protected]

Phone : Telefon: +385(0)32 414 – 707

🎶🎶🎶 👍