Radio Sunce

Playing:
1 2 3
Radio Sunce

Radio Sunce je projekt Županijske lige protiv raka – Split. Namjena radio stanice je da bude prepoznata i priznata kao radijska postaja zajednice kojoj služi, prvenstveno zbog svog obrazovnog karaktera, a u funkciji civilnog društva, te da inicira i potiče pozitivne društvene promjene, težeći k uspostavi ravnopravnog sustava poštivanja ljudskih vrijednosti. Pokaži više

Address : Adresa: Radio Sunce, Spinčićeva 1, Split, Hrvatska, 21000, Croatia

Email : [email protected]

Phone : Telefon: +38521571445

🎶🎶🎶 👍