Radio Terezija

Playing:
1 2 3
Radio Terezija

Od Kalnika na zapadu do Papuka na istoku, od Bilogore na sjeveru do Moslavine na jugu, pa i dalje … Radio Terezija zrakom i internetom svakodnevno dopire do vas u vašim domovima, vozilima, radnim mjestima, iseljeništvu ili do Bjelovaraca u mirovnim misijama.

Address : Adresa: Šetalište dr. Ivše Lebovića 28, 43000 Bjelovar, Hrvatska

Email : [email protected]

Phone : Telefon: +385 (43) 220 077

🎶🎶🎶 👍