Radio Rodzina

Playing:
1 2 3
Radio Rodzina

Nowoczesne radio ewangelizujące, niosące słuchaczom Dobrą Nowinę. W naszych audycjach szerzymy Słowo Boże, przybliżamy sytuację chrześcijan na świecie i transmitujemy modlitwy. Podajemy również aktualne informacje z życia parafii.

Address : Adres: ul. Katedralna 4, 50-328 Wroclaw

Email : info@radiorodzina.pl

Phone : Telefon: +48 71 322 20 22

🎶🎶🎶 👍