Radio Zak

Playing:
1 2 3
Radio Zak

„Żak” ma charakter niekomercyjny. Działalność radia jest finansowana i wspierana przez Politechnikę Łódzką, dzięki czemu rozgłośnia jest całkowicie wolna od reklam. Praca w Studenckim Radiu „Żak” ma w całości charakter wolontariatu. Żaden z pracowników radia nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.

Address : Adres: Al. Politechniki 7, III Dom Studenta, 93-590 Łódź

Email : [email protected]

Phone : Telefon: +48 42 631 38 88

🎶🎶🎶 👍