Krajiški Radio 100%

Krajiški Radio 100%

100% Krajiški Radio je neprofitni radio koji emituje krajišku i narodnu muziku.Krajiški radio je mlad radio koji je osnovan sa ciljem da sačuva krajišku muziku,tradiciju i običaje krajiškog naroda koji je rasut po celom svetu.

Email : stopostoradio@yahoo.com

Phone : Telefon: 066/971-687

🎶🎶🎶 👍