Radio Biser Plus

Radio Biser Plus

Програмска оријентација заснива се на провереним и објективним информацијама, слуша се квалитетна музика а посебно се поклања пазња забавним контакт емисијама као и кратким радијским формама те тако мозе задовољити захтеве широког спектра слушалаца. Програм обухвата и посебне емисије посвећене екологији, здравству, пољопривреди, исхрани као и емисијама за децу.

Email : biserplusradio@gmail.com

Phone : Telefon: 012221225

🎶🎶🎶 👍