Radio GEM

Radio GEM

Radio GEM Lazarevac je lokalna radio stanica koja prati potrebe lokalne sredine i nastoji da profesionalno, istinito i pravovremeno informiše o svim dešavanjima u zoni pokrivanja signalaom na 92 MHz FM. Emituje domaću muziku.

Address : Adresa: Dimitrija Tucovića 1, Lazarevac

Email : office@gemrtv.rs

Phone : Telefon: 011/812-8609, 011/812-0177

🎶🎶🎶 👍