Radio Glas Nade

Radio Glas Nade

GLAS NADE TV ima za cilj da pomogne ljudima u razvijanju karaktera sličnom Isusu Hristu, nudeći bogat, kvalitetan duhovni sadržaj, što podrazumeva emitovanje duhovne muzike, propovedi, predavanja Biblijskog otvorenog univerziteta, lekcije subotne škole i različitih crkvenih dešavanja na teritoriji JIEU.

Address : Adresa: Radoslava Grujića 4 Beograd, Srbija

Email : info@glasnade.tv, radio@glasnade.com

🎶🎶🎶 👍