Radio Požega

Radio Požega

Radio Požega je jedna od retkih stanica koja poseduje prepoznatljiv, godinama formiran medijski profil, građen na principima objektivnog, putpunog i blagovremenog informisanja sa ciljem da doprinese podizanju opšteg kulturnog i saznajnog nivoa građana.

Address : Adresa: Francuska 1. Biznis centar Požega, 31210 Požega, Srbija

Email : [email protected]

Phone : Telefon: +381 31 811 595

🎶🎶🎶 👍