Radio Stara Pazova

Radio Stara Pazova

RTV Stara Pazova proizvodi radijski, televizijski i multimedijalni program na srpskom i na slovačkom jeziku. Programska orijentacija predstavlja nepristrasno i objektivno informisanje, afirmaciju nacionalnih, manjinskih i univerzalnih kulturnih vrednosti, zastupanje interesa dece, starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama, podsticanje krativnosti lokalnog stvaralaštva i doprinos ugledu našeg kraja u zemlji i svetu.

Address : Adresa: Kralja Petra I 10, 22300 Stara Pazova, Srbija

Email : [email protected]

Phone : Telefon: +381-(0)22-310-011, +381-(0)22-310-171

🎶🎶🎶 👍