Radio Vladimirci

Radio Vladimirci

Naš program je informativno-zabavnog karaktera i obuhvata dosta tema od informativnih, privrednih, kulturnih, obrazovnih, sportskih, do pružanja usluga za lične potrebe slušalaca, kao što su oglasi, reklame, muzičke želje itd.

Address : Adresa: Svetog Save 57, Vladimirci 15225, Serbia

Email : radiovladimirci@hotmail.com

Phone : Telefon: +381 15 513388

🎶🎶🎶 👍