RADIO ÖRNSKÖLDSVIK

Playing:
1 2 3
RADIO ÖRNSKÖLDSVIK

Alla föreningar med verksamhet inom Örnsköldsviks kommun kan få sändningstillstånd och få möjlighet att sända Närradio. Idrottsföreningar, fackliga förbund, politiska partier, kyrkor, samfund, syföreningar, hobbyföreningar, studieförbund och ungdomsorganisationer är bara några exempel på de som har möjlighet att bli medlemmar av Radio Örnsköldsvik.

🎶🎶🎶 👍