Radio Robin

Playing:
1 2 3
Radio Robin

Radio Robin je severnoprimorska radijska postaja s sedežem v Novi Gorici (Industrijska cesta 5). Oddaja na frekvencah 99,50 MHz (področje mesta Nova Gorica) in 100,00 MHz (področje severne primorske). Z ustvarjanjem programa je pričel leta 1994. Nekaj let pozneje je pridobil status programa posebnega pomena (lokalna radijska postaja), ki narekuje njegovo programsko usmeritev, tako kvantitativno kot tudi vsebinsko (20% lastne produkcije mora biti vsebinsko vezano na področje slišnosti programa in se mora nanašati na informativne, kulturne, izobraževalne, religiozne vsebine...). Prav zaradi vsebin je radijski program zanimiv predvsem za aktivno in dinamično populacijo prebivalstva (18-60 let, obeh spolov, z različno izobrazbeno strukturo) na področju svoje slišnosti, saj le ta, poleg glasbe in zabave želi slišati tudi kvalitetno informacijo, zlasti lokalno, saj jo potrebuje za vsakdanje delo in aktivnosti. V glasbenem smislu radijski program poskuša zadovoljiti okus ciljne skupine poslušalstva s poudarkom na tako imenovanih pop glasbenih zvrsteh. Radio Robin s svojim signalom pokriva Goriško statistično regijo; področja Vipavske doline, Goriških brd, Krasa, Banjške planote, Soško dolino in Italijansko Goriško pokrajino.

Address : Kromberk, Industrijska cesta 5 Nova Gorica, 5000

Email : [email protected]

Phone : +386 5 330 28 33

🎶🎶🎶 👍