Radio Fortuna

Radio Fortuna

Radio Fortuna ostvaruje tri zadatka: Informiše, obrazuje i zabavlja i zanimaju ga događaji, pojave, ljudi. Iz tog proizilazi da su principi radio Fortune da slušaocima ponudi programe koji su u najvecoj meri: informativni edukativni zabavni i naravno kvalitetni Kao i kod većine radio stanica, osnovu programseke šeme čini muzički program, koji se sastoji od pažljivo probrane kvalitetne domaće i u manjoj meri strane muzike, od 1998. godine radio Fortuna uspešno utiče na podizanje nivoa muzičkog ukusa slušalaca.

Address : Adresa: 25000 Sombor, Kralja Petra

Email : rtvk54@gmail.com

Phone : Telefon: 025/413-980, 412-454

🎶🎶🎶 👍